Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Szanowny kliencie, 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Elmar Plus Sp. z o.o., Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe, w myśl obowiązujących przepisów. Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
ELMAR PLUS jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail– niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jako Administrator Danych Osobowych zbieramy Państwa Dane osobowe w następującym celu:
 2. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności kompleksowej obsługi i realizacji zamówień, zakupów (wysyłka zamówionych towarów, realizacja i rozliczenia płatności, obsługa reklamacji i zwrotów)
 3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa niezbędnych do wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizowania dokumentów przesyłania informacji handlowych (tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych jednoznacznych zgód na takie działania)

TWOJE PRAWA
Szanowny Kliencie,

przysługują Ci następujące prawa~ zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Prawo żądania dostępu do Twoich Danych osobowych;
 2. Prawo do sprostowania Danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;
 5. Prawo do przenoszenia Danych osobowych;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych;
 7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujący Ci praw zachęcamy do kontaktu wybraną drogą komunikacji:

telefon: (017) 22 71 998

e-mail: sekretariat@elmarplus.com.pl

adres: Elmar Plus Sp. z o.o. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa